Taller Xassis

Adreçat, equilibrat i alineat de xassís

Mitjançant taula cal·librada i instrumentació d’ altíssima precisió podem valorar els desplaçaments que ha sofert un xassís

Sabíes que la majoria de xassis presenten imperfeccions degut als processos de soldadura i fabricació?

Algunes de les reparacions que realitzem són:

  • Mesurament i cal·libració
  • Adreçat de xassís
  • Alineat de direcció làser
  • Soldadures especials
  • Tractaments de pintura